Tankens kraft

Tankens kraft Tanken är allt. Tankens kraft är enorm! Hela liv är sannolikt resultatet av våra tankar. Vi upplever livet genom tanken. Vi styr också…

FOMO ”Fear Of Missing Out”

FOMO ”Fear Of Missing Out” Reflekterade häromdagen kring uttrycket FOMO och kopplade det till att slöscrolla på telefonen i sociala medier – vilket ledde till…

Gör tvärt om

Gör tvärt om Ibland kan det vara lätt att fastna i rutiner och en vardag som kanske inte direkt lyfter allt det positiva i livet.…

Tillbaka