Tankens kraft

Tillbaka
Kan vi styra våra tankar? Hur stor är tankens kraft?

Tankens kraft

Tanken är allt. Tankens kraft är enorm!

Hela liv är sannolikt resultatet av våra tankar.

Vi upplever livet genom tanken.

Vi styr också vårt liv genom tanken.

Allt sitter i vårt huvud.

Tänker vi på tanken?

Är det då inte konstigt att vi inte mer medvetet försöker styra våra tankar och därmed vårt liv?

Att aktivt tränar sitt sinne samtidigt som vi försöker förstå vikten av att äga våra tankar.

Att ta kontrollen kräver ingen specifik kunskap eller åtkomst. Du tränar bara din tanke och använde det för att få vad du ville.

Och vi har alla den kraften. Det har även du.

Träna din tanke

Starta inte gigantiskt stort och omvälvande utan börja smått, till exempel med en morgonrutin där du ger dig själv en fin affirmation att starta dagen med.

Precis som att grunden till ett hus behöver en stabil sättning så behöver även du en bra start som du kan sedan kan bygga vidare på.

En affirmation är en positiv fras eller kort mening som man upprepar några gånger för sig själv för att förstärka ett önskat tankemönster samt något som skapar positiva känslor.

Genom att regelbundet upprepa affirmationer kan man påverka sitt sinne på ett positivt sätt och skapa förändringar i tänkesättet, men även i ens beteende.

Här är tre enkla affirmationer vilka ger dig en fin start och som kan hjälpa till att förändra och förbättra din tankebana positiva:

”Jag är full av kraft och möjligheter.”

Denna affirmation påminner dig om din inre styrka och potential. Genom att upprepa mening förstärker du din tro på dig själv och din förmåga att hantera utmaningar.

”Jag väljer att vara tacksam och fokusera på det som är bra i mitt liv.”

Genom att fokusera på tacksamhet skiftar du fokus från negativa tankar till det som ger dig glädje och lycka. Att upprepa affirmation hjälper dig att se det positiva även i svåra situationer.

”Jag släpper taget om det som inte längre tjänar mig och väljer att omfamna förändring.”

Denna affirmation hjälper dig att acceptera förändringar och släppa taget om det som håller dig tillbaka. Genom att upprepa denna stärker du din förmåga att anpassa dig och växa genom livets olika skeden.

Avslutande ord

Affirmationer kan skapa en positiv tankebana och känslomässig balans i ditt liv.

Kom ihåg att det är viktigt att vara konsekvent och öppen för förändring för att se verkliga resultat.

Vi äger alla kraften att förändra.

 

Signaturbild för Under vårt tak