Paleo, mer än mat

Tillbaka
Gå barfota, eller jordning, är en del i Paleolivsstilen.

Paleo, mer än mat

De flesta förknippar Paleo med mat och det är ju helt rätt, kosten anser vi vara grunden till hälsa. Men en Paleolivsstil handlar inte bara om kosten, utan även om en holistisk syn på hälsa och livsstil.

Vi talar ofta om hälsa från ett ursprungsperspektiv. Att vi med kosten och livsstilen vill efterlikna våra förfäder, i ett modernt samhälle, för att uppnå hälsa.

Genom att leva som vi enligt evolutionen utvecklats kan vi alltså uppnå stora hälsovinster och få en klart ökad livskvalitet.

En Paleolivsstil

Här är tio konkreta tips om olika aspekter av Paleolivsstilen:

Fysisk aktivitet: Paleolivsstilen innefattar naturlig rörelse som skulle kunna efterlikna hur våra förfäder levde. Prioritera funktionell träning som involverar naturliga rörelser så som att gå, springa, lyfta, kasta, hoppa, simma, klättra, m.m. En varierad vardagsmotion för att stärka din kropp och förbättra din kondition.

Sömnkvalitet: Sömn är avgörande för din hälsa och ditt välbefinnande. Sträva efter att få tillräckligt med sömn av god kvalitet. Skapa en mörk och tyst sovmiljö, undvik elektroniska enheter (skärmar) innan läggdags och etablera gärna en regelbunden sömnrutin. Man brukar ofta hänvisa till att ”sömntåget” går 22.00 och det är alltså en bra målsättning att vara till sängs då.

Stresshantering: Att hantera stress är en viktig del av Paleolivsstilen. Hitta avslappningsmetoder som fungerar för dig, såsom meditation, yoga, promenader i naturen eller djupandningsövningar. Prioritera och avsätt även tid för avkoppling och rekreation, eller som vi brukar säga ”vila lite”.

Sol och frisk luft: Umgås utomhus och njut av solen för att få naturligt D-vitamin och förbättra ditt humör. Regelbunden exponering för dagsljus och frisk luft är en viktig komponent i Paleolivsstilen.

Relationer och socialt samspel: Bygg och upprätthåll meningsfulla relationer med vänner, familj och inom samhället. Socialt stöd och positiva interaktioner är avgörande för mental och emotionell hälsa.

mindfulness, eller vila lite, är en del i Paleolivsstilen

Mindfulness och mentalt välbefinnande: Träna mindfulness och medveten närvaro för att öka din mentala klarhet och minska stress. Utveckla gärna en daglig rutin för meditation, andningsövningar eller reflektion för att främja ditt mentala välbefinnande. Denna punkt går hand i hand med Stresshantering.

Naturkontakt och jordning: Tillbringa tid i naturen för att jorda dig och ladda dina batterier. Promenera barfota på gräs eller i skogen, njut av en strandkant eller vandra i bergen. Kontakt med naturen kan minska stress och öka känslan av välbefinnande samt verka läkande för kroppen.

Vatten: Drick tillräckligt med vatten för att hålla dig hydrerad. Vatten är viktigt för kroppens funktioner, inklusive matsmältning, cirkulation och cellregenerering. Välj vanligt rent vatten och undvik sötade drycker och kolsyra.

Minskad exponering för toxiner: Sträva efter att minska (minimera) exponeringen för kemikalier och gifter i din omgivning. Använd naturliga rengöringsprodukter, hygienartiklar och kosmetika för att minimera din kroppens belastning av kemikalier.

Personlig utveckling och lärande: Satsa på din personliga utveckling genom att ständigt lära och växa. Läs böcker, delta i kurser eller workshops som utvecklar dina intressen och färdigheter. En aktiv och nyskapande sinne främjar en positiv livsstil.

Kursen Hälsoutmaningen Paleo30dagar

Genom att integrera dessa aspekter i din Paleolivsstil kan du skapa en holistisk, balanserad och hälsosam livsstil som gynnar både din fysiska och mentala hälsa samt ditt välbefinnande och din livskvalitet.

Kom ihåg att allt även handlar om en individuell anpassning. Finn de aspekter som passar dig och dina individuella behov och mål för att skapa din livsstil.

Med dessa tips går du mot en starkare och hälsosammare version av dig själv. Varje val du gör, även om det kan kännas som små steg, flyttar dig mot en mer livfull livsstil som närs av naturens enkelhet.

Vi tror på din förmåga och din resa är värd att satsa på med passion och glädje!

 

Signaturbild för Under vårt tak