Rent vatten och vattenrening

Tillbaka
Rent vatten från kranen

Rent vatten och vattenrening

Här i Sverige har vi fantastiskt vatten och en mycket god tillgång om man ser till många andra länder.

Artikeln innehåller annonslänkar till Bodystore.

Det är en fantastisk förmån och något vi alla bör både värna om och vårda. Rent vatten ses som en självklarhet och en grundläggande rättighet. Och så borde det verkligen vara, att alla får ha tillgång till rent och friskt vatten.

Vattnet från kranen

Många tar sitt vatten från egen djupborrad brun och når grundvattnet som är både naturligt renat och därmed innehåller endast låga halter av andra organiska ämnen.

Får man sitt vatten via kommunen så kan det komma via grundvattnet men man kan även skapa grundvatten på ”konstgjord” väg eller ta direkt från sjöar och vattendrag. Konstgjort grundvatten skapas genom att pumpa vatten, t.ex. från en sjö, till en större bassäng med botten av grus och sand som vattnet sakta får sjunka igenom och därmed renas.

Tas vatten direkt från en sjö eller ett vattendrag krävs både behandling och rening av vattnet.

Vatten kan smaka väldigt olika, dricker du det från kranen i en stad kan det smaka helt annat i en annan stad och sannolikt blir det en ännu större skillnad från en stuga i skogen med egen brunn.

Karaktären och smaken på vattnet kan variera stort mellan olika kommuner, städer och kanske framför allt varifrån källan är och därmed hur vattnet har behandlats och renats innan det når just din kökskran.

Tre steg för vattenrening

Vanligen så renas vatten som förser städer och kommuner på flera sätt. Kemiskt, mekaniskt och biologiskt är tre steg som är relativt vedertagna.

 1. Kemiskt – ett medel som heter flockningsmedel används för att binda partiklar så att de klumpar ihop sig och sjunker till botten.
 2. Mekaniskt – består oftast av grus och sand som vattnet får rinna relativt snabbt igenom och renas därmed ytligare.
 3. Biologiskt – även detta är ett sandfilter men här filtreras vattnet sakta igenom sandlagret. I detta sandfilter finns även biologiska bakterier som tar hand om olika ämnen som inte är önskvärda.

Vattenreningskanna

Dock så tillsätter man, i många kommuner, klor till dricksvattnet och reningen klarar inte allt vilket gör att det kan finnas rester av kvicksilver, kalk, tungmetaller, bekämpningsmedel och läkemedelsrester [1] i dricksvattnet.

Detta sammantaget gör att det kan vara klokt att ha någon form av egen vattenrening i sitt hem för det vatten man dricker.

Vattenreningskanna i delar

Vi har valt en väldigt enkel och smidig lösning vilket är att skaffa en kanna med vattenfilter, en så kallad Vattenreningskanna. Kannan innebär ingen stor investering och filtren klara relativt många liter (vanligen 150 liter) innan de behöver bytas.

En vattenreningskanna kan förbättra vattnets kvalitet genom att ta bort skadliga ämnen. Den är ett miljövänligt och ett kostnadseffektivt alternativ eftersom det minskar behovet av att köpa vatten på plastflaskor. Och framför allt, en vattenreningskanna är enkel att använda och underhålla vilket även gör den till en hållbar och fin rutin i hushållet.

Om man, som vi, har kommunalt vatten och ingen annan typ av rening av vattnet i sitt hem så är en Vattenreningskanna ett riktigt bra första steg mot renare och godare vatten.

Förutom den stora och uppenbara skillnaden med att dricksvattnet filtreras från orenheter så blir smaken på dricksvattnet bättre. Detta påverkar även det man gör av vattnet så som kaffe, te och andra drycker. På alla dessa punkter märker vi en markant skillnad.

Vattenreningskanna fylld med vatten

Eftersom Vattenringskannan är effektiv mot kalk så skyddar man även andra köksapparater, så som t.ex. kaffebryggare och vattenkokare, från att ”kalka igen”. En bonusfaktor helt klart.

Hur använder man en Vattenreningskanna?

Det är väldigt enkelt att använda sig av, och ta hand om, en Vattenreningskanna. Bara följ dessa steg:

 • Montera ihop kannan och sätt i filtret.
 • Fyll den med vanligt kranvatten. Låt vattnet rinna genom filtret i enlighet med tillverkarens anvisningar (vanligtvis tar det några minuter).
 • När filtreringen är färdigt, är vattnet rent och redo att drickas.
 • Förvara kannan, förslagsvis, på ett svalt ställe eller i kylen.
 • Byt filtret regelbundet i enlighet med tillverkarens anvisningar för att säkerställa att vattnet fortsätter att vara rent.

Notering: Var noga med att följa tillverkarens instruktioner så att vattnet rensas på rätt sätt och se till att filtret byts ut regelbundet. Det är också viktigt att rengöra kannan regelbundet för att säkerställa att den inte innehåller några skadliga ämnen.

Filterpatron

Filterpatronen i kannan, som står för själva filtreringen, är gjord i miljöklassad PP plast (100% fri från BPA) och innehåller aktivt kol från kokosnötsskal samt harts och håller högsta livsmedelsklass.

Det renar från kalk, klor, tungmetaller och rester av bekämpningsmedel samt läkemedelsrester.

Varje filter ska klara att rena ca 150 liter kranvatten och filterpatronen byts ut efter det eller efter 30 dagars kontinuerlig användning.

Förväntningar på renat vatten

När vattnet har passerat genom en vattenreningskanna, kan man förvänta sig att det är mer rent och smakfullt jämfört med det ofiltrerade vattnet.

 1. Rent vatten: En vattenreningskanna är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att förbättra vattnets kvalitet och ger alltså tillgång till rent vatten.
 2. Borttagning av skadliga ämnen: Vattenreningskannor tar bort skadliga ämnen från vattnet.
 3. Förbättrad smak: Markant minskning av partiklar som kan ge vattnet en dålig smak eller lukt samt de som kan göra vattnet dimmigt eller grumligt.
 4. Mer tilltalande vatten: Förutom borttagning av skadliga ämnen förbättras vattnets smak, klarhet och säkerhet. Detta göra vattnet mer tilltalande att dricka och öka chansen att man får i sig tillräckligt med vatten under dagen.
 5. Ökad säkerhet: Vattenreningskannor kan ta bort bakterier och andra mikroorganismer som kan vara skadliga för människors hälsa.

Avslutande ord

Testa en Vattenreningskanna och märk skillnaden på ditt dricksvatten, både smaken och känslan förändras till det bättre. En lätt åtgärd med en förhållandevis liten investering vilken kan göra stor skillnad.

Vi är riktigt nöjda med vår enkla vattenrening och det känns skönt att veta att kannan står i kylen med renat vatten redo att drickas.

Rent vatten är fantastiskt!

 

Visitkort för Under vårt tak

Källa:

[1] Läkemedel i miljön (naturvardsverket.se)