En morgonrutin

Tillbaka
Rysta täcket, en morgonrutin.

En morgonrutin – som ger så mycket mer!

Visste du att en så enkel syssla som att rysta (skaka) sitt täcke kan ge massor av positiva effekter!

Att rysta täcket ute i friska luften varje morgon kan vara mycket givande och ge en rad positiv upplevelse.

Hälsoeffekter med att rysta täcket

Här är tolv positiva effekter som kan komma från denna enkla syssla:

Fysisk aktivitet: Om du starta dagen med en fysisk aktivitet, genom att rysta täcket, får du en naturlig form av rörelse som kickar igång kroppen och som främjar hälsan.

Förbättrad koncentration: Att fokusera på en tydlig uppgift, som att rysta täcket, kan hjälpa till att förbättra koncentrationen och skärpan i tankeprocessen.

Kreativitet: När du genomför en positiv rutin kan det uppmuntra till ökad kreativitet och nya idéer.

Minskad sömnstörning: Aktiviteter utomhus och exponering för ljus (speciellt morgonljuset) kan hjälpa till att reglera din dygnsrytm och förbättra din sömnkvalitet.

Förbättrad immunitet: Att andas frisk luft varje morgon året runt kan stärka ditt immunförsvar och göra dig mindre mottaglig för sjukdomar.

Reflektion: Genom att utföra en enkel och repetitiv uppgift, som att rysta täcket, kan du få tid att reflektera och bearbeta känslor.

Känsla av prestation: När du är klar med att rysta täcket kan du känna en känsla av tillfredsställelse av prestation för att ha slutfört en uppgift, och detta underlättar att gå vidare till nästa uppgift för dagen.

Förbättrad mental hälsa: En aktivitet som att rysta täcket kan bidra till att minska stress och ångest samt öka ditt välmående. Och vinsten, i form av en ren och fräsch sängmiljö, kan bidra till en känsla av lugn och välbefinnande vilket kan ha en positiv effekt på den mentala hälsan och sömnen.

Tid för självomsorg: Att skapa en rutin och avsätta tid för att rysta täcket utomhus är en form av självomsorg som kan hjälpa dig att känna dig mer balanserad och harmonisk.

Minskad fuktighet: Genom att låta rysta täcket och därmed vädras i frisk luft kan eventuell fuktighet som ackumulerats under natten avdunsta, vilket i sig kan minska risken för eventuell mögelbildning.

Förbättrad luftkvalitet: Genom att rysta och lufta täcken utomhus avlägsnas damm, allergener, hudavlagringar, kvalster och annat som kan samlas under en natt, vilket förbättrar kvaliteten på både luftkvalitén och sängkläderna när du går till sängs på kvällen.

Förbättrad sömnkvalitet: En frisk och ren sängmiljö kan främja en bättre sömnkvalitet genom att skapa en mer behaglig och hälsosam miljö att sova i.

Avslutande ord

Regelbunden rystning och luftning av täcken utomhus bidra till att skapa en renare och mer hälsosam sängmiljö, vilket i sin tur kan ha positiva effekter på din sömn och din övergripande hälsa.

Man kan även dra det här ännu längre då kopplingarna till en positiv rutin ofta skapar både möjligheter och lust till att ta till sig andra positiva rutiner. Och därmed blir det en uppåtgående spiral som växer och påverkar både hälsan och vardagen på flera områden till det bättre!

Fantastiskt hur en enkel rutin på morgonen kan skapa så många hälsovinster i vardagen.

Kommer du rysta ditt täcke utomhus framöver?

 

Signaturbild för Under vårt tak