14 allergener

Här hittar du info om de 14 vanligaste ämnena, inom EU, som orsakar allergier. För dessa ämnen krävs särskild märkning på ett livsmedel som innehåller något av dessa allergener.

Detta är i enlighet med ett informationskrav inom EU och ska därmed vara lika i alla medlemsländer.

Vi har valt att starta med uppmärkning av allergener även i våra recept och utgår då från denna lista med de 14 vanligaste matallergierna. Detta gör vi för att få en enhetlighet och en tydlighet, men självklart även för att underlätta för personer med olika typer av matallergier.

Dock så utesluts råvarugrupperna spannmål (gluten), mejerier (mjölkprotein och laktos) samt baljväxter (soja och Lupin) inom Paleokosten. Det gör att alla våra recept är naturligt fria från samtliga allergener kopplade till någon av dessa råvarugrupper.

14 allergener:

 1. Mjölkprotein – Vanligaste matallergin hos småbarn. Det innebär allergi mot proteiner i mjölk, vanligtvis växer det bort innan skolåldern (mejerier).
 2. Laktos – Förmågan att bryta ned mjölksocker (laktos) är nedsatt. Laktosintolerans är oftast ofarligt men kan ge obehagliga symtom (mejerier).
 3. Jordnötter – Det kan vara en ”äkta” jordnötsallergi eller en korsreaktion. Äkta jordnötsallergi kan vara livslång och kan ge allvarliga reaktioner (baljväxter).
 4. Nötter och mandel – Nötallergi är vanlig och oftast bestående. Allergin kan vara ”äkta” eller en korsreaktion med björkpollen.
 5. Ägg – Vanlig hos småbarn, många växer ur den. Symtom inkluderar utslag, astma och ibland allvarliga reaktioner.
 6. Vete/Spannmål – Allergi mot veteprotein är vanligast. Symtom inkluderar eksem och magproblem (spannmål).
 7. Celiaki/Gluten – Autoimmun sjukdom som orsakas av immunreaktion mot gluten i vete, råg och korn. Kräver livslång glutenfri kost (spannmål).
 8. Senap – Även om det är ovanligt i Sverige, måste senap märkas på förpackningar. Allergi mot senap kan vara vanligt i södra Europa.
 9. Selleri – Allvarlig allergi med potentiellt allvarliga reaktioner. Korsreaktion med andra grönsaker i samma familj är möjlig.
 10. Fisk – Fiskallergi uppkommer oftast i tidig ålder och kan vara bestående. Reaktioner kan inkludera nässelutslag och eksem.
 11. Skaldjur – Allergi mot skaldjur, inklusive kräftdjur och blötdjur, ökar globalt. Symtom inkluderar nässelutslag och svullnad.
 12. Soja – Oftast hos småbarn och kan vara övergående. Kan korsreagera med ärtor, bönor och mer (baljväxter).
 13. Lupin – En baljväxt, och allergi kan orsaka allvarliga reaktioner. Används i vissa bröd och glutenfria produkter (baljväxter).
 14. Sesamfrö och övriga fröer – Allergi mot solrosfrö, sesamfrö och andra fröer förekommer. Kan vara milda till allvarliga reaktioner.

I samband med dessa 14 allergener kan det även vara lämpligt att ta upp Sulfiter vilka kan finnas i olika livsmedel, vanligen som ett konserveringsmedel.

Sulfiter – Används som konserveringsmedel. Reaktioner inkluderar hudrodnad och andningsproblem. Vanligare hos personer med astma.

Notera: För personer med allergier är det viktigt att noggrant läsa ingredienslistor och vara försiktig med korskontaminering. Allergier kan variera i allvarlighetsgrad, så det är oerhört viktigt att ta dem på allvar och ta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Vi är väl medvetna om att denna lista från Livsmedelsverket inte är komplett eller ens närmelsevis täcker upp för alla olika matallergier som finns. Men det är en utgångspunkt och alltså något vi i samband med våra recept framöver kommer flagga för.

Listan i sin helhet, med mycket mer information kring varje punkt, kan läsas på Livsmedelsverkets hemsida. Länk här: https://astmaoallergiforbundet.se/information-rad/allergi/matallergi/allergener/

Vår förhoppning är att ovanstående och den allergiinformation vi ger i samband med våra recept ska underlätta och vara till värde för personer som är i behov av den.

Önskar allt gott